Fordjuping folkemusikk 2015/2016

Telemark folkemusikksenter, Telemark folkemusikklag og Bø kulturskule tok på seg oppgava med å organisere eit tilbod skuleåret 2015-2016

Mål med opplæringa er å

  • gje motivert og talentfull ungdom systematisk opplæring innan folkemusikk og –dans-
  • stimulere ungdom til å utvikle eit godt fagleg samarbeid og sosialt fellesskap på tvers av kommunegrenser
  • gje unge utøvarar vidaregåande opplæring i spelteknikkar og samspel
  • bli kjent med tradisjonsmusikken/-dansen gjennom systematisk opplæring og utøving
  • få erfaring i framføringar på ulike arenaer og i ulike konsertformer
  • førebu ungdommar til høgre utdanning innan folkemusikk/-dans.

Fordjuping folkemusikk 2015/2016- les heile saka

/share/mime/48/pdf.png Fordjupingsprogram i folkemusikk
(fordjupingsprogram.pdf, 3MB)