Fordjupingsprogram i folkemusikk

31.08.2018

Dette er eit kursopplegg for ungdom i regi av Telemark folkemusikksenter og Bø kulturskule. Det starta opp skuleåret 2015-2016, og har sidan blitt vidareført.

Mål med opplæringa er å
•    gje motivert og talentfull ungdom systematisk opplæring innan folkemusikk og -dans
•    stimulere ungdom til å utvikle eit godt fagleg samarbeid og sosialt fellesskap på tvers av kommunegrenser
•    gje unge utøvarar vidaregåande opplæring i spelteknikkar og samspel
•    bli kjent med tradisjonsmusikken/-dansen gjennom systematisk opplæring og utøving
•    få erfaring i framføringar på ulike arenaer og i ulike konsertformer
•    førebu ungdommar til høgre utdanning innan folkemusikk/-dans.

Instruktørar

Rapportar

Plakat


 

Talentskulen har fått støtte frå fylgjande tilskotsytarer:

RFF   Komp  Frifond TeFyKo 

RFF
Rådet for folkemusikk og dans

 

Komp Frifond Telemark
Fylkeskommune